Zgoda z fundacji na udostępninie konta w celu zbiórki pięniędzy na leczenie Niki